• Free MEMOPAD 2022 for orders over RM30 Shop Now!
icon-search
icon-search
 • 7683.jpg
 • 7683-2.jpg
 • 7683-3.jpg
 • 7683-4.jpg
 • 7683-5.jpg
 • 7683-6.jpg
DISCOUNT 15%

[GALERI ILMU] RINGKASAN SIFAT 20 - USTAZ MUHADIR HAJI JOLL

RM 21.25
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

 • Ringkasan Sifat 20 menerangkan perbahasan Sifat 20 dalam bentuk grafik, gambar rajah, jadual dan carta yang berwarna serta dipersembahkan dengan reka bentuk yang moden bagi memudahkan umat Islam memahami Sifat 20 dengan lebih jelas dan tepat. 
 • Penulis menghasilkan buku ini setelah setahun penerbitan buku Sifat 20: Suatu Pengenalan Asas yang telah banyak didaurahkan di seluruh Malaysia dan Singapura. Pembaca disarankan untuk memiliki buku tersebut kerana kandungan buku Ringkasan Sifat 20 ini banyak merujuk kepada buku Sifat 20: Suatu Pengenalan Asas.
 • KANDUNGAN
 • Muqaddimah
 • (A) UMUM
 • Fatwa Rasmi Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah Mempertahankan Aqidah al-Asya‘irah
 • Perbandingan di antara Ahlus Sunnah wal Jama‘ah dengan Mu‘aththilah dan Musyabbihah
 • 10 Mabadi’ (dasar-dasar) Ilmu Tauhid
 • 3 Ciri Mengenal Allah (Ma‘rifatullah)
 • Sifat 20 Sebagai Cara/ Manhaj Mengenal Allah
 • Penyusun Sifat 20
 • Pembahagian Sifat
 • 2 Cara Mengetahui & Beriman dengan Sifat-sifat Allah
 • 2 Kewajipan Setiap Mukallaf
 • Mengenal Makhluk
 • Keadaan Ada (Maujud) dan Tiada (Ma‘dum)
 • Perbezaan Wujudi dan Amrun I‘tibari
 • (B) SIFAT 20
 • Sifat Wujud hinga Kaunuhu Mutakalliman
 • Cara Mengenal Kategori Sifat Melalui Takrif
 • Pengkelasan Sifat 20 kepada Wujudi dan Amrun I‘tibari
 • Hikmah Sifat 20 dan Jenis Susunan (Tartib)
 • Perbezaan Ahlus Sunnah wal Jama‘ah dengan Muktazilah dalam Sifat Ma‘ani
 • Tartib Ta‘aqquli untuk Sebahagian Sifat Wajib
 • Makna Sifat Nafsiyyah, Salbiyyah, Ma‘ani & Ma‘nawiyyah
 • Terjemahan Sifat Ma‘ani oleh Pak Da Eil dan Hikmahnya
 • 4 Serangkai Sifat Ma‘ani
 • Huraian Ringkas Setiap Sifat 20
 • 4 Pembahagian Sifat Kalam
 • Sifat Harus bagi Allah
 • Hukum Ketuhanan
 • Ta‘alluq
 • Pendekatan Salaf dan Khalaf Terhadap Nas-nas Mutasybihat
Your cart is currently empty.
Continue shopping