• Free MEMOPAD 2022 for orders over RM30 Shop Now!
icon-search
icon-search
  • safinah.png
  • imk_202203101728_0001.jpg
  • 202203101729_0001.jpg
DISCOUNT 15%

[GALERI ILMU] SYARAH SAFINAH AN-NAJA (SOFT COVER)

RM 38.25
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

Terbitan: GALERI ILMU

Penyusun: USTAZ MUHADIR HAJI JOLL


Buku ini menghuraikan dengan jelas dan lengkap berkenaan hukum feqah yang menjadi taklifan kepada setiap yang beragama Islam:

  • BERSUCI
  • SOLAT
  • PUASA
  • ZAKAT
  • HAJI & UMRAH
  • JENAZAH


"Bersuci berasal daripada wadha'ah bermaksud kebaikan dan keindahan." 


"Rukun dalam solat adalah seperti kepala pada manusia. Syarat pula seperti nyawa, sunat ab'adh seperti anggota badan dan sunat hai'ah seperti rambut dan kuku." 


"Tidak wajib puasa ke atas kanak-kanak yang belum baligh. tetapi jika mereka berpuasa, sah puasa mereka." "Harta yang dimiliki oleh masjid. pondok. madrasah atau yang diwakafkan kepada orang fakir. tidak ada zakat kerana ia tidak dimiliki oleh individu yang tertentu." 


"Jamrah ertinya batu-batu kecil. Melempar bermula dengan jamrah Kubra. kemudian Wustho dan kemudian 'Aqabah pada hari-hari Tasyrik."


"Ghaib ertinya tidak hadir atau tidak ada. Adapun yang dimaksudkan dengan solat Ghaib adalah solat yang dilakukan untuk jenazah yang berada di negeri atau daerah lain, baik dekat mahupun jauh. Ia dibolehkan oleh syarak "


MUQADDIMAH 


BAHAGIAN PERTAMA: RUKUN ISLAM 
FASAL 1: Rukun Islam 

BAHAGIAN KEDUA: RUKUN IMAN 
FASAL 2: • Rukun Iman 
FASAL 3: • Pengertian "La ilaha ilallah"

BAHAGIAN KETIGA: FEQAH 
BAB 1: BERSUCI (THOHARAH
FASAL 4: • Tanda-tanda baligh
FASAL 5: • Syarat istinjak menggunakan batu
FASAL 6: • Rukun wudhu'
FASAL 7: • Pengertian niat dan tertib
FASAL 8: • Pembahagian air
FASAL 9: • Perkara yang menyebabkan mandi wajib
FASAL 10: • Rukun mandi wajib
FASAL 11: • Syarat sah wudhu'
FASAL 12: • Perkara yang membatalkan wudhu'
FASAL 13: • Perkara yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas kecil dan hadas besar
FASAL 14: • Sebab yang membolehkan tayammum
                  • Kumpulan binatang (atau makhluk) yang tidak mulia
FASAL 15: • Syarat sah tayammum
FASAL 16: • Rukun tayammum
FASAL 17: • Perkara yang membatalkan tayammum
FASAL 18: • Benda najis yang berubah menjadi suci
FASAL 19: • Pembahagian najis
                  • Pengertian najis mughallazhah (berat)
                  • Pengertian najis mukhaffafah (ringan)
                  • Pengertian najis mutawassithoh (pertengahan antara berat dan ringan)

FASAL 20: • Cara menyucikan najis
                  • Cara menyucikan najis mughallazhah (berat)
                  • Cara menyucikan najis mukhaffafah (ringan)
                  • Pembahagian najis mutatvassithoh (pertengahan)
                  • Pengertian najis 'aini (nampak zat najisnya) dan cara menyucikannya
                  • Pengertian najis hukmiyyah (tidak nampak zat najisnya) dan cara                                   menyucikannya
FASAL 21: • Darah haid dan nifas
                  • Tempoh keluar darah haid
                  • Tempoh masa suci
                  • Tempoh keluar darah nifas

BAB 2: SOLAT
FASAL 22: • Keuzuran solat
FASAL 23: • Syarat sah solat
                  • Pembahagian hadas dan pengertiannya
                  • Pembahagian aurat
FASAL 24: • Rukun solat
FASAL 25: • Tingkatan niat
FASAL 26: • Syarat sah takbiratul ihram
FASAL 27: • Syarat sah membaca Al-Fatihah
FASAL 28: • Tasydid dalam surah Al-Fatihah
FASAL 29: • Tempat mengangkat tangan
FASAL 30: • Syarat sah sujud
                  • Anggota sujud
FASAL 31: • Tasydid dalam tahiyyat
FASAL 32: • Tasydid dalam selawat
FASAL 33: • Waktu solat
                  • Jenis-jenis ufuk
FASAL 34: • Waktu haram solat (Tahrim)
FASAL 35: • Tempat saktah (berhenti sebentar) dalam solat

Your cart is currently empty.
Continue shopping