• Free MEMOPAD 2022 for orders over RM30 Shop Now!
icon-search
icon-search
  • 2.png
  • 202205231600_0002 (2).jpg
  • 202205231600_0003 (3).jpg
DISCOUNT 10%

[PRESTASI] - TATABAHASA KOSA KATA - KATA GANDA (EDISI 2021)

RM 9.81
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

PRODUCT DESCRIPTION: Buku Rujukan Tatabahasa Bahasa Malaysia Tahap 2 Sekolah Rendah Tahun 4,5 & 6 (Kata Ganda)

- dibahagikan kepada ‘Bahagian A: Kata Ganda Penuh’, ‘Bahagian B: Kata Ganda Separa) dan ‘Bahagian C: Kata Ganda Berentak’.
- mengikut susunan abjad untuk rujukan pantas
- makna dan ayat contoh untuk setiap kata ganda diberi
- ilustrasi menarik

Buku rujukan ini ditulis khas untuk membantu murid menambahkan pengetahuan kosa kata mereka dalam bentuk Kata Ganda. Kata Ganda atau Kata Ulang adalah kata yang ditulis menggunakan tanda sempang (-) Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan perkara seperti nama sesuatu alat, bilangan yang banyak, perbuatan saling dilakukan dan sebagainya. Kata-kata ganda yang dipilih dalam buku ini diikuti makna bersama dengan ayat contoh untuk membantu murid untuk mengaplikasikan perkataan tersebut dalam kertas ujian mereka yang bakal diduduki. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping