Home > Products > BOOK > Kamus > KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT (K/K)
KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT (K/K)
enlarge

KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT (K/K)


Rating: 0 out of 100 - based on 0 review(s) | Write Review | Add to Compare
RM60.00  
Item details
SKU: 9789836283399

Stock: Out of stock

Brand: DBP
Penerbit: DBP
Product Code: 9789836283399
  Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

TERBITAN: DBP

Edisi terkini Kamus Dewan memaparkan:

  • Sekitar 82 900 kata masukan ( 34 578 entri, 24 180 subentri, dan 24 142 frasa entri)
  • 5843 kata masukan baru yang berupa- kata umum- istilah umum pelbagai bidang ilmu- kata serapan Arab- kata slanga- dan 375 kata yang mengalami peluasan makna
  • Pengemaskinian ejaan
  • Pembaikan takrif, bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu

Kamus Dewan disusun atas kesedaran bahawa:

"... memandang kepada perlunya sebuah kamus yang dapat memenuhi kehendak masyarakat masa ini,

mankala Bahasa Kebangsaan kita telah meningkat ke peringkat kemajuan amat pesat...."

                                                     - Tun Syed Nasir Ismail (1968)

"...betapa perlunya bahasa Melayu mempunyai sebuah kamus moden, lengkap dan yang dapat

dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah, untuk menampung keperluan-keperluan yang lahir dari

proses pemodenan bahasa Melayu itu."

                                                      - Datuk Haji Hassan Ahmad (1970)

"...usaha pembinaan bahasa umumnya dan penyusunan kamus khususnya harus terus-menerus

berlangsung agar kata dan istilah baru, konsep dan idea mutakhir terakam untuk tatapan khalayak

yang kian - Dato' Haji A Aziz Deraman (1994)

Delivery Info

Cash on delivery not available

Payment Methods