• Free MEMOPAD 2022 for orders over RM30 Shop Now!
icon-search
icon-search
  • 1.png
  • AL-AHZAB.jpg
  • ALAHZAB2.jpg
  • ALAHZAB3.jpg
  • ALAHZAB4.jpg
DISCOUNT 15%

[PTS]-HAMKA: TAFSIR SURAH AL-AHZAB & JUZUK 22

RM 21.25
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

HAMKA: TAFSIR SURAH AL-AHZAB & JUZUK 22


Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.
Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 22, iaitu Surah Al-Ahzab, Surah Saba’ dan Surah Fatir. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi
Your cart is currently empty.
Continue shopping