• Free MEMOPAD 2022 for orders over RM30 Shop Now!
icon-search
icon-search
  • template-latihan-rujukan.png
SALE 10%

[FARGOES] KAMUS KSSR (BM-BI/BI-BM)

RM 5.90
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

TERBITAN: FARGOES

BAHASA MELAYU-BAHASA INGGERIS

BAHASA INGGERIS-BAHASA MELAYU


Sebuah kamus dwibahasa dua hala Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris dan Bahasa Inggeris keBahasa Melayu.

Lebih daripada 6 000 kata masukan

Membantu pelajar memahami bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan lebih teratur dan sempurna

Sumber rujukan untuk mendapatkan makna perkataan dengan lengkap

Dilengkapi maklumat tambahan:1) Simpulan bahasa2) Kata ganda3) Imbuhan pinjaman4) Orang dan pekerjaan5) Singkatan umum6) Kesalahan ejaan7) Ejaan kata pinjaman8) Tanda baca9) Sistem antarabangsa (S.I Unit)10) Waktu11) Sinonim12) Peribahasa13) Penjodoh bilangan

Bersaiz kecil


*Sila chat kami dulu untuk semak stok buku yang anda cari

Your cart is currently empty.
Continue shopping