• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1
SALE

[FARGOES] SKOR PINTAR TAHUN 5 (2023)

Regular price
RM 5.31
Sale price
RM 5.31
Regular price
RM 5.90
Secure payments | SMOBookstores Online
Secure payments
Authentic products | SMOBookstores Online
Authentic products

Terbitan: Fargoes

Siri ini ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kementerian Pendidikan Malaysia.

Buku ini menyediakan latihan topikal yang memenuhi kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) terkini. Ia membantu murid-murid berfikir secara aras tinggi dengan lebih kreatif dan inovatif.

Dilengkapi soalan i-THINK untuk meningkatkan kemahiran berfikir. Diolah sejajar dengan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) secara berterusan den menyeluruh bagi menilai penguasaan murid dan memudahkan kerja merekod.

SUBJEK:

  • Bahasa Melayu
  • English
  • Matematik
  • Sains
  • Sejarah