• FREE POSTAGE For Order Over RM50 I Free BOOKMARK for orders over RM30 Shop Now!
icon-search
icon-search
  • bahasa arab shorof
  • bahasa arab shorof cb
  • photo_2022-09-04_15-01-13
  • photo_2022-09-04_15-01-16
  • photo_2022-09-04_15-01-18
DISCOUNT 15%

[AL-HIDAYAH] CARA BELAJAR B.ARAB: "SHOROF"

RM 12.75
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

Terbitan: Al- Hidayah

" Nahwu dan Shorof adalah bagaikan ibu dan bapa bagi sekalian ilmu yang jika dipadukan barulah menghasilkan keturunan."

Ibarat ini tidaklah berlebih-lebihan (mubalaghah), kerana kita memerlukan kedua ilmu ini bagi memahami ilmu bahasa Arab, kerana al-Quran sebagai sumber daripada segala ilmu dan panduan hidayah diturunkan dalam bahasa Arab.

Dengan ilmu Nahwu dan Shorof akan dapat mendalami berbagai macam jenis ilmu yang bersumber daripada al-Quran iaitu pemahaman yang tepat dan kemukjizatan al-Quran daripada segala keindahan sasteranya.

Buku belajar ini memberikan panduan kepada pelajar atau sesiapa sahaj yang masih dalam taraf asas dalam memahami ilmu shorof.Apa yang menarik dan sekaligus kelebihannya adalah latihan-latihan kemahiran yang secara terus menggunakan ayat-ayat al-Quran dan dapat dirujuk dengan mudah daripada Mushaf al-Quran.

Your cart is currently empty.
Continue shopping