• 1
  • 2
1

[DBP] KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT (K/K)

Regular price
RM 54.00
Sale price
RM 54.00
Regular price
RM 60.00
Secure payments | SMOBookstores Online
Secure payments
Authentic products | SMOBookstores Online
Authentic products

Edisi terkini Kamus Dewan memaparkan;

  • Sekitar 82 900 kata masukan (34 578 entri, 24 180 subentri, dan 24 142 frasa entri)
  • 5843 kata masukan yang berupa:
  1.  kata umum
  2. Istilah umum pelbagai bidang ilmu
  3. Kata serapan Arab
  4. Kata Slanga
  5. dan 375 kata yang mengalami peluasan makna 
  •  Pengemaskinian ejaan
  • Pembaikan takrif, bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu.

Kamus Dewan disusun atas kesedaran bahawa;

".............memandang kepada perlunya sebuah kamus yang dapat memenuhi kehendak masyarakat masa ini, manakala Bahasa Kebangsaan kita telah meningkat ke peringkat kemajuannya amat pesat...." - Tun Syed Nasir Ismail (1968)

"......betapa perlunya bahasa Melayu mempunyai sebuah kamus moden, lengkap dan yang dapat dipertangginjawabkan dari segi ilmiah, untuk menampung keperluan-keperluan yang lahir dari proses pemodenan bahasa Melayu itu." - Datuk Haji Hassan Ahmad (1970)

"....  Usaha pembinaan bahasa umumnya dan penyusunan kamus khususnya harus terus-menerus berlangsung agar kata dan istilah baru, konsep dan idea mutakhir terakam untuk tatapan khalayak yang kian prihatin terhadap bahasa dan kebahasaan." - Dato' Haji A.Aziz Deraman (1994)