• Free SHIPPING for orders over RM100 || Free BOOKMARK for all orders Shop Now!
icon-search
icon-search
 • 1
 • 2

[DBP] KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT (K/K)

RM 54.00
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

Edisi terkini Kamus Dewan memaparkan;

 • Sekitar 82 900 kata masukan (34 578 entri, 24 180 subentri, dan 24 142 frasa entri)
 • 5843 kata masukan yang berupa:
 1.  kata umum
 2. Istilah umum pelbagai bidang ilmu
 3. Kata serapan Arab
 4. Kata Slanga
 5. dan 375 kata yang mengalami peluasan makna 
 •  Pengemaskinian ejaan
 • Pembaikan takrif, bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu.

Kamus Dewan disusun atas kesedaran bahawa;

".............memandang kepada perlunya sebuah kamus yang dapat memenuhi kehendak masyarakat masa ini, manakala Bahasa Kebangsaan kita telah meningkat ke peringkat kemajuannya amat pesat...." - Tun Syed Nasir Ismail (1968)

"......betapa perlunya bahasa Melayu mempunyai sebuah kamus moden, lengkap dan yang dapat dipertangginjawabkan dari segi ilmiah, untuk menampung keperluan-keperluan yang lahir dari proses pemodenan bahasa Melayu itu." - Datuk Haji Hassan Ahmad (1970)

"....  Usaha pembinaan bahasa umumnya dan penyusunan kamus khususnya harus terus-menerus berlangsung agar kata dan istilah baru, konsep dan idea mutakhir terakam untuk tatapan khalayak yang kian prihatin terhadap bahasa dan kebahasaan." - Dato' Haji A.Aziz Deraman (1994)

Your cart is currently empty.
Continue shopping