• Free SHIPPING for orders over RM100 || Free BOOKMARK for orders over RM30 Shop Now!
icon-search
icon-search
  • 4.png
  • 202205231601_0002 (2).jpg
  • 202205231601_0003 (3).jpg
DISCOUNT 10%

[PRESTASI] - PERIBAHASA- 191 PERUMPAMAAN (EDISI 2021)

RM 9.81
- +
code
icon-bag Add to Cart Whatsapp order
Home

Buku ini memberi fokus kepada dua aspek Tatabahasa Bahasa Malaysia iaitu Kata Kerja dan Adjektif. Kata kerja ialah kata perbuatan atau aktiviti manakala Kata Adjektif menerangkan tentang keadaan benda hidup dan benda bukan hidup. Pelajar UPSR boleh menggunakan buku ini untuk memperluaskan penguasaan kosa kata mereka. Ilmu ini adalah penting dalam penulisan karangan dan juga perbualan harian hidup.

Your cart is currently empty.
Continue shopping