Home > Products > BOOK > Kamus > KAMUS BESAR ARAB-MELAYU DEWAN
KAMUS BESAR ARAB-MELAYU DEWAN
enlarge

KAMUS BESAR ARAB-MELAYU DEWAN


Rating: 0 out of 100 - based on 0 review(s) | Write Review | Add to Compare
RM130.00  
Item details
SKU: 9789836288257

Stock: Out of stock

Brand: DBP
Penerbit: DBP
Product Code: 9789836288257
  Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

Terbitan: DBP

Kamus Besar Arab-Melayu Dewan ini disusun oleh sekumpulan sepuluh orang pakar bahasa Arab daripada beberapa buah universtiti tempatan yang diketuai oleh Haji Othman Khalid, mantan profesor madya di Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kamus ini mengandungi lebih 54,000 entri. Ia disusun berpandukan beberapa kamus arab ekabahasa yang termashyur seperti Al Mu'jam Al Wasid, Al Munjid, dan Al Mu'jam Al Arabi Al Asasi. Entri serta sub entri daripada kamus-kamus itu diberikan padanan bahasa Melayu yang sesuai dengan penggunaan dalam dunia akademik dan komunikasi harian terkini. Untuk menambah kejelasan makna entri, ayat Al Quran dan hadis serta misal arab diberikan pada entri tertentu. Dengan sifat demikian, kamus ini mampu memenuhi keperluan penterjemah, golongan profesional, pelajar dan orang awam.

Delivery Info

Cash on delivery not available

Payment Methods